Vítejte na stránkách projektu

Historický fotografický materiál
– identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí

Podpořeno programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) - Identifikační kód projektu - DF13P01OVV007