Panství Buchlov a Žeravice

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017