Panství Sadová, Třemešná, Petrovice, Kunčice a Trnava

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017