Panství Krásný dvůr a Milčeves

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017