Panství Lysice a Drnovice

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017