Panství Manětín a Rabštejn

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017