Panství Milotice, Svatobořice a Vlkoš

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017