Panství hrabství Náměšť, Heřmanov a Batouchovice

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017