Panství Rájec a Blansko

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017