Panství Jeviněves a Veltrusy

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017