von Auersperg

historie rodu:

Rod Auerspergů pochází z Kraňska, kde je doložený již na počátku 13. století. Během staletí se rozvětvil do několika linií, žijících na různých místech ve střední Evropě. Roku 1653 byl Weikard Auersperg (1615-77) císařem Ferdinandem III. povýšen do knížecího stavu.
Do Čech Auerspergové vstoupili prostřednictvím sňatku Weikardova vnuka Heinricha (1697-1783) s Marií Dominikou Liechtensteinovou (1698-1724), která jako věno do manželství přinesla panství Červený Hrádek, Údlice, Blatno a Černou Horu. Další majetky v Čechách, mezi které patřilo mimo jiné panství Vlašim, získal Heinrichův syn Karl (1720-1800) sňatkem s Marií Josefou von Trautsohn (1724-92). Z této linie pocházel Karl Auersperg (1814-90), ve 40. letech 19. století rozhodný obránce práv českých zemí, který po roce 1848 radikálně obrátil a stal se zarytým nepřítelem všeho českého.
Druhorozený syn Heinricha Auersperga Johann Adam (1721-95), rozmnožil svůj majetek výhodným sňatkem s Kateřinou ze Schönfeldu (1728–53), dědičkou panství Žleby, Slatiňany, Maleč, Nasavrky a Tupadly. Tato panství zdědil Vincenc Auersperg (1812-67), který založil mladší knížecí linii, nazývanou také podle sídla žlebská.
Obě linie držely své majetky v Čechách až do roku 1945 a dnes žijí jejich potomci hlavně v Rakousku a v Německu, ale také v Uruguayi, Argentině, Chile, Anglii a USA.

podoba erbu:


Původní erb rodu Auerspergů byl mluvící – v červeném poli zlatý zubr (Auerochs) se stříbrnými rohy na zelené hůrce (Berg). Při povýšení rodu do říšského panského stavu došlo k polepšení erbu. Štít byl čtvrcený, přičemž v prvním a čtvrtém poli byl původní erb a v druhém a třetím poli byla na zlatém podkladu černá orlice sedící na černé lavici. Při povýšení rodu do hraběcího stavu dostaly orlice na erbu korunky a do srdečního štítu přibyl červený zlatě korunovaný lev na stříbrném podkladu. Při povýšení do stavu říšských knížat roku 1663 přibyly do horní části štítu tři nové znaky: černočervená orlice na půleném zlatostříbrném podkladu (minsterberské vévodství), stříbrný lev se zlatou korunkou na červeném podkladu (panství Frankenstein) a dělené pole nahoře se stříbrným lvem na červeném podkladu a dole s černou orlicí na zlatém podkladu (panství Thengen). Knížecí erb má tedy celkem osm polí, nad ním je knížecí koruna.

literatura a doporučené internetové stránky:

Petr Mašek: Modrá krev, Praha 1999
Jan Županič, František Stellner: Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny české, Praha 2001
Roland Nohel: Auerspergové v Čechách, 1997
Miha Preinfalk: Auersperg: Geschichte einer europaischen Familie. Graz 2006
Markéta Veselíková: Rodinný archiv Auerspergů, Žleby a Slatiňany