Harrach

historie rodu:

Rod Harrachů pochází z česko-rakouského pomezí. Podle legend se počátky rodu kladou do 12. století, nejstarší prokazatelné zprávy ale pochází až z počátku 14. století, kdy vlastnil rod statky jak v Rakousku, tak v Čechách. V 16. století získali Harrachové panství Rohrau, které se stalo jejich domovem. Roku 1627 byli povýšeni do hraběcího stavu. Z rodu pochází řada významných osobností, např. pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch Harrach (1598-1667), neapolský místokrál Alois Raimund Harrach (1669-1742) nebo lékař a filantrop Karl Harrach (1761-1829).
V Čechách vlastnili Harrachové panství Jilemnice, Sadová a Strkov. Na počátku 17. století se rod rozdělil do dvou větví, z nichž starší rohravská vymřela v 19. století. Od mladší, tzv. jilemnické, se v 19. století oddělila další linie, která přešla k evangelické víře a usadila se v Německu, kde její početní potomkové žijí dodnes. Starší linie sídlila v Čechách až do roku 1945, kdy jí byl majetek zabaven.
Dnes žijí Harrachové v Rakousku, Německu a Jižní Americe.

podoba erbu:


V červeném štítu zlatá koule, do které jsou zastrčena tří stříbrná pštrosí pera.
Štítonoši jsou dva zlatí gryfové, nahoře hraběcí koruna.

literatura a doporučené internetové stránky:

Petr Mašek: Modrá krev, Praha 1999
Tomáš Hartman: Životní styl české nobility ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století v exemplární komparaci s moravským velkostatkářem Františkem Harrachem, Brno 2007 (bakalářská práce)
Jan Nepomuk hrabě Harrach