Hohenberg

historie rodu:

Nový šlechtický rod, vzniklý prostřednictvím morganatického sňatku arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Sofie (Žofie) Chotkové, která byla v den svatby povýšena císařem na kněžnu z Hohenbergu a roku 1909 na vévodkyni. Vévodský titul se v rodině Hohenbergů dědí primogeniturně, ostatní členové mají nárok na titul knížete. Do roku 1918 patřilo rodině panství Konopiště, v Rakousku vlastní až dodnes panství Artstetten. Bohatě rozvětvené potomstvo (skrze šest synů nejstaršího Maxmiliána) žije dnes převážně v Rakousku.

podoba erbu:


erb vévodů z Hohenbergu: stříbrno-červeně třikrát dělený štít. Nad štítem vévodská koruna.

literatura a doporučené internetové stránky:

(velmi početná proto jen výběrově)

Jan Županič, František Stellner: Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny české, Praha 2001
Jiří Pernes. Život plný nepřátel : život a smrt Františka Ferdinanda d’Este, Praha 1994
Jan Galandauer: František Ferdinand d’Este : následník trůnu, Praha 2000
Jiří Pernes: O trůn a lásku : dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d’Este, Praha 2007
Christiane Schölller: Můj pradědeček František Ferdinand - Příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg, Praha 2014
Mojmír Chromý: Mezi Konopištěm, Dachau a Artstettenem. 100 let od narození Maxe Hohenberga
http://www.franzferdinand.cz/