Metternich-Winneburg

historie rodu:

Rod pochází z Porýní a jeho počátky sahají do konce 13. století. V průběhu staletí existovalo nejméně dvanáct rodových linií, z nichž však do 19. století přetrvala pouze jediná, nazývaná Metternich-Winneburg. Základ slávy rodu i jeho majetku položil Lothar Metternich (1551-1623), který se stal trevírským arcibiskupem a kurfiřtem. Rozsáhlé majetky odkázal svým pěti synovcům, kteří byli roku 1635 povýšeni do stavu svobodných pánů, o tři roky později potvrzeného i pro české země, neboť zde od roku 1623 vlastnili panství Kynžvart. Titul hraběte získal roku 1679 Philipp Emerich Metternich (1628-98), který také Kynžvart přestavěl na pohodlný barokní zámek. Roku 1803 byli povýšeni do říšského knížecího stavu (rakouský knížecí titul od roku 1813).
Posledním mužským představitelem rodu byl Paul Alfons Metternich (1917-92), který musel Kynžvart na konci druhé světové války opustit a do své smrti žil v Německu na dalším rodinném sídle Johannisberg.

podoba erbu:


Původní erb Metternichů tvoří na současném vyobrazení srdeční štítek – jde o stříbrný štít s třemi černými mušlemi. Nad ním je knížecí koruna. Od povýšení do hraběcího říšského stavu používají Metternichové čtvrcený štít, v němž se střídají pole představující panství Winneburg (zubatý kosmý pruh a zlaté křížky na červeném podkladu) a Beilstein (tři lovecké trubky na červeném podkladu). K další změně erbu došlo roku 1816, kdy byl mezi horní pole vsunut císařský rodový znak (rakouský a lotrinský, tj. vlevo červené pole se stříbrným břevnem a vpravo zlaté pole s kosmým červeným břevnem s třemi stříbrnými aleriony) a mezi dolní pole přibyly znaky nově získaného panství - neapolského vévodství Portella (dole: zlatý tlapatý kříž na modrém podkladu, provázený čtyřmi zlatými koulemi) a panství Kynžvart (nahoře: černá hlava býka na zlatém podkladu).
Štítonoši se stali černo-stříbrný kamzík a divý muž s kyjem. Na stuze pod štítem je rodové heslo KRAFT IM RECHT, nad štítem je knížecí koruna.

literatura a doporučené internetové stránky:

Petr Mašek: Modrá krev, Praha 1999
Jan Županič, František Stellner: Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny české, Praha 2001
Tatiana Metternich: Svědectví o neobyčejném životě, Praha 1992
Franz Herre: Metternich, Praha 1996
Černá ovce Metternichů a další články kastelána Kynžvartu, Miloše Říhy
Hrobka Metternichů v Plasích