Podstatzky z Lichtensteina

historie rodu:

Stará moravská šlechtická rodina s dohledatelnými předky od 14. století. V 17. století se rozdělili do dvou rodových linií, jež existují dodnes. Mladší byla roku 1779 povýšena do stavu svobodných pánů a díky dědictví vymírajících pánů z Thornsernu nese jméno Podstatský z Prussinowitz a Thornsern. Na Moravě vlastnili mimo jiné panství Litenčice.
Starší linie byla roku 1707 v osobě Františka Dominika Podstatského (1649-1721) povýšena do hraběcího stavu a v roce 1762 jeho vnuk Alois Podstatský (1723-93) zdědil majetek a jméno vymřelých hrabat Lichtenstein-Kastelkorn. Členové rodu se tedy psali Podstatzky (Podstatský) z Lichtensteina. Jejich hlavním sídlem se stal zámek Telč. Na počátku 20. století získal hrabě Alois Podstatský sňatkem také panství Velké Meziříčí.

podoba erbu:


Původní erb Podstatských tvořil stříbrný jelení paroh v modrém štítu. Během staletí se erb měnil a obohacoval. Roku 1707, při povýšení do hraběcího stavu byl erb čtvrcený, v prvním a čtvrtém modrém poli je zlatý dvouocasý lev, ve druhém a třetím červeném poli jsou stříbrné jelení parohy. Roku 1762 bylo majestátem Aloisi Podstatskému povoleno přibrat název a erb vymřelého rodu Lichtenstein-Kastelkorn, který je na srdcovém štítku uprostřed, na modrém poli stříbrný klín.
Nad erbem je hraběcí koruna.

literatura a doporučené internetové stránky:

Petr Mašek: Modrá krev, Praha 1999
Martina Indrová, Irena Tobiášková (edd.): Procházka panstvím Telč, Telč 2016