Představení portálu

Věříme, že na portálu naleznete zajímavé a užitečné informace. Budeme také rádi, pokud nás budete kontaktovat v případě, že naleznete jakoukoli chybu, nesrovnalost nebo budete mít návrh na zlepšení, a pomůžete tak zkvalitnit tento web.

Projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. 1424/2010 a dále rozvinut pod č. 2345/2012. Děkujeme tímto MŠMT za umožnění realizace tohoto portálu.