Schwarzenberg Adolf Josef

Rodné příjmení: Schwarzenberg
Příjmení: Schwarzenberg
Narození: 18.3.1832, Vídeň
Úmrtí: 5.10.1914, Libějice
Otec: Schwarzenberg Johann Adolf, 22.5.1799
Matka: Liechtenstein Eleonore, 25.12.1812
Sourozenci:
Partneři:
Děti:
Popis:
Jediný syn a dědic knížete Jana Adolfa II. studoval práva, pak sloužil v armádě (účastnil se bitvy u Solferina). Po sňatku s Idou Liechtensteinovou v roce 1857 mu otec postoupil panství Libějovice, Protivín a Netolice. Jako náruživý lovec dbal Adolf Josef o rozvoj lesního hospodářství. Nezanedbával ale ani jiná hospodářská odvětví. Vedle lihovarů a cukrovarů zakládal hlavně pivovary a sýrárny. Kníže Adolf Josef nedosahoval tak výrazných či novátorských hospodářských úspěchů jako jeho otec, přesto však byly schwarzenbergské produkty za jeho vlády často prezentovány a oceňovány na nejrůznějších hospodářských výstavách. Více pozornosti věnoval historii, prehistorii a archeologii a podporoval péči o zachování historických památek, jejich sbírání a konzervaci. Spolupracoval také na prvních soupisech archeologických památek. Od roku 1867 byl poslancem na sněmu Království českého za své statky, a když byl zvolen poslancem říšské rady, vstoupil v roce 1879 do Českého klubu. Stejně jako jeho otec i on získal řád Zlatého rouna, a to roku 1889. Spolu s kněžnou Idou oslavil 4. června roku 1907 na Hluboké okázalým způsobem 50. výročí sňatku, první zlatou svatbu ve schwarzenberském rodě. Zemřel na počátku první světové války, na zámku v Libějovicích ve věku 82 let.

head
Liechtenstein
Eleonore

* 25.12.1812
      23.5.1830      
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
head
Schwarzenberg
Eleonore

* 24.6.1858
head
Schwarzenberg
Johann

* 29.5.1860
head
Schwarzenberg
Alois

* 23.7.1863
head
Schwarzenberg
Maria

* 31.3.1865
head
Schwarzenberg
Felix

* 8.6.1867
Schwarzenberg
Georg

* 27.7.1867
head
Schwarzenberg
Karl

* 10.8.1871
head
Schwarzenberg
Therese

* 13.4.1873
Partneři:
head
Liechtenstein
Ida

* 17.9.1839
Fotografie:

miniphoto miniphoto miniphoto miniphoto miniphoto miniphoto miniphoto