Mapové pole

 • Nejdůležitější kompoziční prvek, podle něhož se rozmísťují ty ostatní.
 • Důležité je, aby bylo co nejlépe využito místo na mapovém listě. Mapový list nesmí být poloprázdný, bez zbytečných volných ploch apod.
 • Naopak, kompoziční prvky by se neměly vzájemně těsně dotýkat či dokonce překrývat.
 • Zájmové území by mělo být vizuálně vycentrováno na střed mapového pole.
 • Snahou je orientovat zájmové území v mapovém poli k severu. Pokud toto není vzhledem k tvaru území možné, lze mapu doplnit o směrovku či síť poledníků a rovnoběžek.
Území ČR v Křovákově zobrazení, které není orientováno k severu. Směrovka má však přesto špatnou orientaci a je popsána anglickými zkratkami světových stran, což je pro českou mapu chybné. V názvu se chybně objevuje slovo mapa. [Atlas půd ČR]

Území ČR v Křovákově zobrazení, které není orientováno k severu. Směrovka má však přesto špatnou orientaci
a je popsána anglickými zkratkami světových stran, což je pro českou mapu chybné. V názvu se chybně objevuje slovo mapa.
[Atlas půd ČR]

 • Mapové pole, respektive mapový obsah, by spolu s názvem, mělo dominovat nad ostatními kompozičními prvky.
 • Sestavení kompozice probíhá v zásadě v těchto krocích.
  • Vykreslení mapového pole na dostatečně velký list (A4).
  • Okolo něj se vykreslí nejmenší opsaný čtyřúhelník.
  • Do prázdných míst listu se umístí ostatní základní a případně i nadstavbové kompoziční prvky.
  • Pokud do volných míst nelze umístit všechny připravené prvky, posunou se okraje rámu tak, aby kompoziční prvky měly dostatečný a vhodný prostor pro plnění svých funkcí na mapě.
 • Orientace mapy (na šířku, na výšku) odpovídá tvaru mapového pole, nejlépe v poměru 4 : 3 respektive 3 : 4.
 • Ke zvýraznění mapového obsahu či vymezení jeho rozsahu lze použít orámování.
  • Rozlišujeme orámování mapového listu a orámování mapového pole.
  • Orámování celého mapového listu se používá zpravidla vždy. Rám mapového pole pouze pokud je potřeba zvýraznit vlastní obsah mapy.
  • Styl orámování by měl být nevýrazný, například tenká černá linie. Pro nástěnné mapy a postery se tloušťka linie úměrně rozměrům zesílí.
  • Nepoužívají se ornamentální a příliš silná orámování z důvodu odpoutávání pozornosti čtenáře od hlavního obsahu mapy.
Orámování mapy

Orámování mapy

 • Zájmové území lze do mapy umístit ostrovně nebo jako výřez ze souvislé mapy.
  • K ostrovní mapě se snadněji umísťují ostatní kompoziční prvky, avšak mapa ztrácí geografickou návaznost a stává se více abstraktní.
  • Zlepšit geografickou čitelnost ostrovní mapy lze pomocí vedlejší orientační mapy.
  • Nevýhodou souvislé mapy může být obtížnější proces umístění ostatních kompozičních prvků.
  • Konečná volba mezi souvislou a ostrovní mapou závisí na účelu mapy.
Ostrovní, souvislá a ostrovní mapa s orientační mapou

Ostrovní, souvislá a ostrovní mapa s orientační mapou

Návody k tématu